News Detail

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

Our Location

UNITED KINGDOM

Oxford Vision & Sensor Technology Ltd

  • Address: The Venture Centre University of Warwick Science Park Sir William Lyons Road Coventry CV4 7EZ
  • Phone: +44 (0) 24 76 696604
  • Email: sales-uk@oxfordvst.com

THAILAND

Oxford Vision & Sensor Technology Ltd

  • Address: 46/167 Nuan Chan Road Khwaeng Nuanchan Khet Bueng Kum Bangkok 10230
  • Phone: +66 (0) 2002 5477
  • Email: sales-th@oxfordvst.com

CHINA

Oxford Vision & Sensor Technology Ltd

  • Address: Room 1115 No.188 Changyi Rd 200431 Shanghai China
  • Phone: +86 (0) 21 3641 1636 -106
  • Email: sales-cn@oxfordvst.com

Contact Us

Feel free to ask for details, don't save any questions!

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.